با ما در تماس باشید

موسسه مطالعات اجتماعی جامعه نگاران برنا خدمات خود را در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی، آموزش و توانمندسازی سازمانی، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ برای سازمان‌ها وشرکت‌های در حال توسعه ارائه می‌دهد و در مسیر رشد آنها را همراهی خواهد کرد.

خبرنامه جامعه نگاران برنا

    شماره تماس

    ایمیل پشتیبانی

    jame.organization@gmail.com

    آدرس دفتر

    کرمان، خیابان اقبال، پارک علم و فناوری، طبقه دوم، واحد اول