نگاهی انسانی به توسعه سازمانی

موسسه مطالعات اجتماعی جامعه نگاران برنا

موسسه مطالعات اجتماعی جامعه نگاران برنا با گستره‌ای از اهداف اجتماعی و با هدف ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها در سال 1396 متولد شد. برنا با رویکرد توسعه پایدار در جهت توسعه انسانی قدم برمیدارد و بر این باور است توسعه جهان، با آموزش انسان آغاز می شود. از این رو در این مسیر همواره سعی داشته ایم، راه های نو و ابزارهای جدید را در آموزش و توانمندسازی خلق کنیم. جامعه نگاران برنا تسهیلگری سازمانی است، که سازمان مناسب آینده را سازمان مناسب انسان می داند و همین نگاه انسان محور موجب ایجاد خدمات منحصر به فرد به مخاطبانمان و مشتریان می گردد. ما در تیم برنا، هر سازمان را چون انسانی منحصر به فرد می دانیم، و برای هر سازمان و پروژه نسخه مناسب خودش را متناسب با فرهنگ، مختصات و شرایط توسعه ای پیشنهاد می دهیم.

  • مجوز واحد فناوری از وزارت علوم تحقیقات فناوری
  • کارگزار پارک علم و فناوری استان کرمان
  • عضو اتاق بازرگانی ايران سوئيس

توسعه جهان، با آموزش انسان آغاز می شود

فعالیت جامعه نگاران برنا
فعالیت جامعه نگاران برنا
1396

آغاز یک تعهد

موسسه با هدف ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها و رویکرد توسعه پایدار در جهت توسعه انسانی پایه گذاری شد

1401

ایجاد مدل‌های بومی

با ورود و تایید پارک علم و فناوری در مسیر ایجاد مدل های توانمندسازی بومی گام نهادیم 

1402

کارگزار توسعه انسانی

به عنوان شرکت کارگزار در این حوزه با اجرای بیش از سی پروژه توانمندسازی در سطح ملی و بین المللی مشغول به فعالیت هستیم
13+سال پروژه‌های توسعه
1500+نفر آموزش مدیران و پرسنل
150+نفر کوچینگ تیمی
300+نفر کوچینگ فردی

تیم مطالعاتی موسسه

معرفی

اعضای تیم

فرنوش حمیدپور

فرنوش حمیدپور

دکتری جامعه شناسی | مدیرعامل

مرجان شجاعی

دکتری جامعه شناسی | مدیر تحقیق توسعه

زهرا قاسم زاده

دکتری جامعه شناسی | مدیر پژوهش

فرناز حمیدپور

کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی | مدیر برنامه‌ریزی

مریم میرزایی

کارشناس ارشد جامعه شناسی | کارشناس آموزشی

مجوزها و گواهی‌ها