کارآفرینی

پست شده در 2 سال پیش و آخرین بروزرسانی 2 سال پیش
کارآفرینی

کارآفرینی 

کارآفرین کسی است که منابع، نیروی کار، مواد و سایر دارایی ها را باهم ترکیب میکند تا ارزش آنها را نسبت به قبل بیشتر نماید.
روان شناسان معتقدند کارآفرین کسی است که به وسیله ویژگی های شخصی خود به پیش می رود، ویژگی هایی از قبیل نیاز به کسب کردن یا رسیدن به چیزی، تجربه نمودن، انجام دادن یا شاید فرار از حوزه اختیار دیگران.
کارآفرینان خوب دقت می کنند و خوب فکر می کنند و هر روز متوجه نبود و یا نقصان کالا و خدمات در جامعه می شوند و اینها جرقه ای در ذهن کارآفرینان ایجاد می کند.

کارآفرینی عبارت است از:
فرایند خلق چیزی با ارزش و متفاوت، از طریق اختصاص زمان و تلاش کافی همراه با خطر مالی، روانی و اجتماعی، به منظور دریافت پاداش های مالی و رضایت شخص از نتایج حاصله.

برای راه اندازی یک کسب و کار کارآفرینانه چه فرایند را باید طی کنید؟

  • خودارزیابی
  • شناسایی و ارزیابی فرصت
  • نوآوری و ایده یابی
  • تدوین طرح کسب و کار

و....

برای دست یابی به pdf کامل متن روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.dropbox.com/s/w0j2ygk4na18lu4/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C.pdf?dl=0

دیدگاه ها
درج دیدگاه