پروژه ها

طرح توانمندسازی اقتصادی زنان در محلات کم برخوردار شهر کرمان

طرح توانمندسازی اقتصادی زنان در محلات کم برخوردار شهر کرمان

حامیان / همکاران معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری-دفترامور زنان و خانواده استانداری

دسته بندی تسهیلگری اجتماع محور

تاریخ شروع 1399

وضعیت پروژه در حال اجراء

این پروژه در سال 99-1400 با همکاری نهاد معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با هدف ایجاد رونق دهی به کسب و کارهای خرد توسط زنان برای رسیدن به توانمندسازی اقتصادی با 150 زن در حاشیه شهر کرمان اجرا شده است.

توانمندسازی اقتصادی زنان در جوامع به منظور ایجاد فضای تصمیم گیری و کسب مهارتهای اقتصادی برای توسعه کلی یک جامعه سالم، بدون محدودیت های تحصیلی و تخصصی خاص در راستای رسیدن به حق بهرمندی زنان از منابع درآمد و مدیریت ریسک می باشد.

یکی از منابع درآمد در توامندسازی اقتصادی زنان، کسب و کار های خرد می باشد که: برای رسیدن به سود از طریق خرید و فروش کالاهایی ست که فرد از طریق توانمندی های آموزش دیده و مهارتهای کسب شده غیرتخصصی با هدف افزایش درآمد سر و کار دارد.

توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق کسب و کارهای خرد در راستای اشتغال آنان به منظور درآمدزایی و کسب سود در راستای افزایش توانمدی ها به سمت اشتغال پایدار می باشد.

در پروژه توانمندسازی اقتصادی زنان از آموزش های اجتماعی مانند: مهارتهای زندگی، حل مسئله، روابط بین فردی و ارتباط موثر و همچنین آموزش های اقتصادی مانند: فروش و بازاریابی، دیجیتال مارکتینگ و تجاری سازی محصولات خرد، با هدف بهره مندی از این مهارت ‌های موثر در جهت ارتقاء ارائه خدمات فروش محصولات، چگونگی جذب مشتری در حیطه اقتصادی و چونگی ارتباط موثر با خریدار، نحوه حل مسائل مربوط به ارائه و فروش و خودآگاهی فردی نسبت به شناسایی مهارت های خود در حیطه اجتماعی، استفاده شده است.

نحوه آموزش مهارتهای اقتصادی و اجتماعی، توسط تسهیلگران مربوطه انجام پذیرفته و سیر و روند آن نیز به ترتیب شکل زیر است.