رویدادها

تحقق انسان و بسترهای سازمانی: خوانشی از تجربه های مدیریت منابع انسانی

تحقق انسان و بسترهای سازمانی: خوانشی از تجربه های مدیریت منابع انسانی

زمان برگزاری 1401-02-01 17:21:00

وضعیت پایان یافته

اولین نشست هم اندیشی مدیران و متخصصان منتخب کشور

روایت ما از این رویداد

چه کسی میتواند انکار کند، شکل گیری جریان ادبی ای که از دل آن ثریا در اغما اسماعیل فصیح، سنگ صبور صادق چوبک، تنگسیر، ترجمه های همینگوی نجف دریا بندری، انجمن شعر جنوب، همسایه ها، روایت یک شهر، درخت انجیر معابد، مدار صفر درجه احمد محمود  و هر آنچه موسوم به جریان ادبی دهه 30 تا 40 ست، در بستر فضای امن شغلی ای نیست که کنار نفت و صنف های موصوف به آن شکل گرفته ست؟

چه کسی می تواند انکار کند، فضای باشگاهی شغلی ناشی از شرکت نفت، بیش از تزریق منابع مالی چندین برابر به اقتصاد نحیف ایران با همه دستاوردهای سیاسی که به توسعه ابزارهای یک حکومت تمرکز گرا منجر شد، اما در کنار خود جوانه های رشد یک جریان ادبی را نیز رقم زد؟

چیزی که امروز آن را ذیل حوزه شناخت منابع انسانی تعریف می کنند، و قرار ست فراتر ازپیگیری حقوق و دستاوردهای صنفی، رشد و تعالی انسانی را نیز به دنبال داشته باشد. چیزی که امروز برای ما بسیار بیگانه شده است.چند انجمن، تشکل و فضای مدنی کنار غول های سازمانی دولتی و غیر دولتی امروز شکل گرفته ست که بتواند به مدنی شدن کارکنان منجر شود؟ چند فضای بینا بخشی و فضای دیگر سازمانی کنار چنین سازمان های خدماتی و تولید شکل گرفته ست که تکلیف رشد و تعالی انسانی را بر آورده کند ؟ چند رمان، دفتر شعر، سفرنامه و... در میز کارکنان یک سازمان بزرگ و یا متوسط در حال تجزیه شدن ست و بیش از هر چیز نیازمند شکل گیری رویکرد متفاوتی به منابع انسانی ست تا شکوفا شود و با طی شدن مسیر مدنی شدن، رشد و بلوغ سازمان و تحقق رسالت آن را تضمین کند؟

 

برنامه و جزئییات بیشتر رویداد

هم اندیشی و هم افزایی مدیران معادن و صنایع در تاریخ 1/02/1401 با حضور اعضای اتاق بازرگانی و صمت در سالن آریانا واقع در هتل پارس کرمان برگزار گردید. هدف از این نشست استفاده از تجارب مدیران و به اشتراک گذاری تجارب آنان در زمینه منابع انسانی در محیطی دوستانه بود. در ابتدای این نشست جناب مهندس طبیب زاده ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان کرمان با موضوع نقش و جایگاه منابع انسانی در تغییر ریل اقتصاد کرمان، جناب مهندس نصری مدیر محصول انتخاب الکترونیک با موضوع مدیریت محصول و مدیریت چند لایه سیستم  انسان سخنرانی نمودند. سپس جناب آقای دکتر کاظمی عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر با موضوع روندهای نوین در مدیریت منابع انسانی و جناب آقای دکتر معین رشیدی مدیر منطقه شرکت کاله در جنوب کشور با موضوع تجربه اوج در کنار سرمایه های انسانی مسیر گفتگو را ادامه دادند. و در ادامه جناب آقای ادهمی مدیر عامل شرکت دانش بنیان آو پرداز با موضوع منابع انسانی در شرکت های استارت آپی، فرصت ها و چالش ها و سرکار خانم آبان ابراهیم پور روانشناس و تسهیلگر اجتماعی با موضوع مدیریت جنسیت و غریبه آشوبگر؛ خوانشی از یک تجربه زیسته سخنرانی نمودند. در پایان سرکار خانم دکتر فرنوش حمید پور مدیرعامل موسسه جامعه نگاران برنا با موضوع مدیران کلاسیک جمع بندی نمودند. از اتمام این نشست مدعوین محترم سالن را برای صرف افطار و شام ترک کردند.

ر