رویدادها

کارگاه آموزشی تجربه کارکنان و دلبستگی سازمانی

کارگاه آموزشی تجربه کارکنان و دلبستگی سازمانی

تاریخ برگزاری 05 - خرداد - 1401

ساعت برگزاری 16:00:00

تاریخ پایان 05 - خرداد - 1401

زمان پایان 19:30:00

تعداد 0 شرکت کننده

وضعیت پایان یافته

تجربه کارکنان چیست؟ تاثیر تجربه کارکنان در نگهداشت و دلبستگی کارکنان تجربه سفر کارکنان در سازمان لحظات سرنوشت ساز در تجربه کارکنان چیستی و چرایی مدیریت دلبستگی کارکنان دلبستگی سازمانی و تاثیر آن در موفقیت سازمان نقش ها و مسولیت ها در دلبستگی کارکنان الگوی توری انتخاب در دلبستگی کارکنان

  • کارگاه تجربه کارکنان با هدف افزایش توانمندی مدیران منابع انسانی و مدیران میانی صنایع و معادن برگزار گردید. در این کارگاه که با همکاری موسسه مطالعات اجتماعی جامعه نگاران برنا و اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن کرمان برگزار گردید مباحث تعلق سازمانی با مدیران شرکت ها و صنایع معادن به بحث و گفتگو گذاشته شد