گزارش ما

تامین مالی خرد

تامین مالی خرد

حامیان / همکاران ---

دسته بندی رویدادها

تامین مالی خرد در محله بنی هاشم

 

 1. بررسی شرایط منطقه و جمع آوری اطلاعات:
 • از طریق دانش بومی به روش ارزیابی سریع روستایی(RRA)
 • شناسایی افراد اثر گذار و معتمد محلی
 • ثبت اطلاعات
 1. مذاکره با افراد اثرگذار پیرامون چالش های فقرزدایی، وفاق و نفاق و فواصل اجتماعی موجود، آشنایی با گروه های موجود در محله
 2. اجرای تکنیک ارزیابی سریع مشارکتی(PRA) ( شناسایی مشتریان هدف (کم درآمدان، آسیب پذیران، محرومان، زنان سرپرست خانوار و ....))

 

 

تشکیل صندوق های اشتغال زا به منظور گسترش تامین مالی خرد در محله بنی هاشم

 

هدف این صندوق ها ایجاد اشتغال و ارتقای معیشت مردم با استفاده از ظرفیت و مهارت افراد گروه ها است.

 

ساختار صندوق

 

 • تشکیل حداقل 4 گروه، هر گروه حداقل 10 نفر، هر گروه دارای یک سرگروه
 • چهار نفر سرگروه به عنوان هیئت امنای صندوق هستند که سه نفر از آن ها با رای گیری به عنوان صاحبان حساب صندوق انتخاب می شوند.
 • اعضای گروه ها بایستی توسط سرگروه و بر اساس اعتماد اجتماعی انتخاب شوند تا در زمان وام دهی بتوان حداقل ضمانت (یا حتی بدون ضمانت) را در نظر گرفت.
 • سه نفر صاحبان صندوق یک حساب کوتاه مدت روزشمار به نام صندوق و با حق امضا برای هر سه نفر افتتاح می کنند.
 • انتخاب بانک به عنوان بانک عامل جهت افتتاح حساب صندوق با رای گیری از بین تمامی اعضای صندوق صورت می گیرد.
 • یک تاریخ مشخص برای واریز وجه توسط سرگروه به حساب صندوق تعیین می شود و اعضای هر گروه موظفند به صورت ماهانه و حداکثر تا تاریخ تعیین شده، آورده ها (سپرده) و اقساط وام را به سرگروه تحویل دهند.
 • اعضای داخل هر گروه باید آورده های یکسان داشته باشند ولی میزان آورده ها در بین گروه ها می تواند متفاوت باشد.
 • روز پس از تاریخ تعیین شده جهت واریز وجه، جلسه حسابداری با حضور افراد سرگروه جهت ارائه فیش ها و تصمیم گیری درباره اعطای وام یرگزار می گردد.
 • برای هر عضو صندوق یک دفترچه حساب قرض الحسنه و اقساط تعلق می گیرد.
 • به مدت سه ماه از افتتاح صندوق، سپرده ها نزد صندوق پس انداز می گردد و بعد از آن، هر ماه به هر گروه حداقل یک وام تا سقف سه برابر آورده هر فرد تعلق می گیرد.
 • نحوه اعطای وام از لحاظ دریافت ضمانت و مدت باز پرداخت توسط سرگروه تعیین می شود و باید به نحوی عمل شود که صندوق با کسری مواجه نشود.
 • هر 6 تا 8 ماه، سرگروه ها به صورت چرخشی تعویض می شوند.
 • یک فرم صورت خلاصه دریافت ها و پرداخت ها در هر ماه و برای هر گروه صادر می شود.
 • در صورت نیاز اعضاء به آموزش و دریافت مدرک معتبر در زمینه ایجاد اشتغال پس از دریافت وام، آموزش به صورت رایگان انجام خواهد شد.

به منظور افزایش پس انداز صندوق و افزایش قدرت وام دهی می توان از طریق خیرین و انعقاد قرارداد با ایشان اقدام کرد.

 

 

تفاوت طرح صندوق های قرض الحسنه اشتغال زا بسیج سازندگی با صندوق های خانوادگی

 

 • در صندوق های خانوادگی کسی نمی تواند کناره گیری کند در صورتی که در صندوق های بسیج سازندگی هر عضو در صورت تسویه وام می­تواند کناره گیری کند و اصل آورده خود را دریافت کند.
 • زمان دریافت وام در این صندوق ها کوتاه تر است.
 • قدرت وام دهی هر دوره به صورت تصاعدی افزایش می یابد. بدین صورت که اگر فردی بیشتر منتظر بماند مبلغ وام بیشتری نیز دریافت خواهد کرد.
 • از اعتبارات یک گروه می توان به اعضای سایر گروه ها اعطای اعتبار کرد.