گزارش ما

روز جهانی کودک فرصتی برای یادآوری حقوق کودکان "کودکان آبی"

روز جهانی کودک فرصتی برای یادآوری حقوق کودکان "کودکان آبی"

حامیان / همکاران ---

دسته بندی رویدادها

بیست و هفت سال پیش در روز ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹،  سازمان ملل متحد، کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را تصویب کرد و از آن تاریخ بیستم نوامبر روز جهانی حقوق کودک نام گرفته است.

در متن ۵۴ ماده‌ای کنوانسیون بین‌ المللی حقوق کودک، تاکید شده است که کودک فقط یک انسانی ضعیف و شکننده نیست که باید از او مراقبت کرد. بلکه فردی‌ ست که در هرکجای کره زمین که باشد، از حق آموزش و درمان و مراقبت برخوردار است. همچنین کودک حق دارد سرگرم شود، تفریح کند، بیاموزد و ابراز وجود کند.

 

آموزش مهارت‌هاي اجتماعي و زندگي براي كودكان و كساني كه در اين مناطق با كودكان سرو كار دارند و همين طور آموزش حقوق كودك لازم است كه مد نظر قرار گيرد چرا كه در برخي موارد عدم توجه به حقوق كودك ناشي از عدم اطلاع ديگراني است كه با كودكان سروكار دارند. اعم از والدين يا ساير گروه‌هايي كه در ارتباط با كودكان هستند. ضروري است كه برنامه ارتقاي سلامت اجتماعي و رواني در كنار موضوع سلامت جسمي در اين مناطق مورد توجه قرار گيرد. اين كمك مي‌كند تا گروه‌هاي مختلف مردم از جمله كودكان، ضمن اينكه كمتر درگير آسيب‌ هاي اجتماعي مي‌شوند، بتوانند ياد بگيرند كه زندگي باكيفيت‌تري داشته باشند (حمایت از حقوق کودکان).

جشن روز جهانی کودکانی آبی محله بنی هاشم همراه با آموزش حقوق کودک به آنها و والدینشان،  توزیع بروشور پیمان نامه جهانی حقوق کودک در بین آنها و همچنین بازی با بادکنک های آبی رنگ که کودکان آرزوهایشان را بر روی بادکنک ها نوشتند و همچنین کودکان با زبان کودکی از حقوقی که خودشان  به آن واقف اند بر روی تخت شاسی تحت عنوان من کودک حق دارم یاداشت کردند.