پروژه ها

طرح توانمند سازی زنان با رویکرد کسب و کارهای خرد

طرح توانمند سازی زنان با رویکرد کسب و کارهای خرد

حامیان / همکاران دفتر امور زنان و خانواده استانداری_شرکت دانش پژوهان کاردوک

دسته بندی توانمند سازی کسب و کار

تاریخ شروع 1398

وضعیت پروژه در حال اجراء

 1. زنان سرپرست خانوار به عنوان يكی از گروه­هاي آسيب پذير شناخته شده اند. و آسيب خيز بودن سکونتگاه­های غیررسمی و آسيب پذير بودن زنان سرپرست خانوار ساكن در اين مناطق و ضرورت توان افزايي ایشان براي كاهش فقر و ارتقاء قابليت هاي فردي، از عوامل اصلی اجرای طرح توانمندسازی این گروه از ساکنان مناطق مذکور می­باشد. هدف از اجرای این طرح، ایجاد یک زنجیره به هم پیوسته و یک چرخه همکاری برای مداخله جهت کاهش آسیب­های اجتماعی و بهبود وضعیت معیشت زنان سرپرست خانوار در سکونتگاه­ های غیررسمی با استفاده از ظرفیت­های دولتی و مردم نهاد است. 
 2.                            
 3. وضعیت زنان سرپرست خانوار
 4. زنان سرپرست خانوار، زنانی هستند که به دلایل متعدد از جمله فوت همسر ، متارکه ، طلاق ، از کارافتادگی همسر ، مفقود الاثر بودن همسر و... سرپرستی خانواده خود را برعهده گرفته اند.
 5.  
 6. گام‌های اجرایی
 7. این طرح یک برنامه کاملاً مشارکتی است و در تمامی مراحل آن گروه‌های مختلف ذینفع حضور خواهند داشت چراکه بدون مشارکت مؤثر این گروه‌ها امکان اجرای مؤثر و کارآمد طرح كاهش خواهد یافت.
 8. مرحله اول: شناسایی کسب و کارهای دارای قابلیت توسعه در سطح استان و شهرستان
 9. مرحله دوم: شناسایی ویژگی‌های کلی زنان سرپرست خانوار
 10. مرحله سوم :تحلیل نیازمندی‌های توسعه رسته‌ها بر اساس «تحلیل سیستم کسب و کار» و شناسایی مکانیسم همکاری
 11. مرحله چهارم :نیز شبکه‌سازی مشاغل خرد  
 12. مرحله پنجم: ارایه خدمات برای ارتقای توانمندی‌های زنان سرپرست خانوار

 

مدل توانمندسازی :