پروژه ها

توانمندسازی پرسنل شرکت دانش بنیان آواپرداز

توانمندسازی پرسنل شرکت دانش بنیان آواپرداز

حامیان / همکاران آواپرداز کیهان کریمان

دسته بندی کوچینگ توان افزایی

تاریخ شروع 1400

وضعیت پروژه در حال اجراء

پروژه حاضر در راستای آموزش و پرورش مدیران و نیروهای خلاق شرکت آواپرداز در قالب کوچینگ فردی و تیمی در قسمت های مارکتینگ، لجستیک، برنامه نویسی و پشتیبانی تعریف و برنامه ریزی شده است. هدف این پروژه شناسایی نیازها و دغدغه ها افراد سازمان در جهت پرورش استعدادها و کمک به حل مساله در سازمان است. این پروزه با موضوع کوچینگ و توانمندسازی افراد سازمان در قالب جلسات فردی و تیمی در محیط های مجزا در حال اجرا است. 

کوچینگ که معمولا در قالب جلسات فرد به فرد برگزار می شود، فرآیندی است در آن کوچ از مراجع (کوچ شونده) پرسش های عمیقی می پرسد، سپس به پاسخ ها و گفته های او فعالانه گوش می دهد، به موقع بازخورد سازنده ای به مراجع می دهد و به فرد فرصت میدهد تا برای خود اهدافی مشخص کند و در راستای محقق شدن این اهداف گام برداشته و اقداماتی صورت دهد. در  واقع نوعی مکالمه است که به یادگیری کمک می کند. کوچینگ سازمانی کمک می کند تا پرسنل در مواجهه با شرایط حل مسئله قرار گیرند و فرایند یادگیری تسهیل شود. در این پروژه که بیش  از100 ساعت کوچینگ فردی انجام شده است، آموزش و طراحی فرآیند یادگیری  در گام های بعدی تعریف شده است.

 

آواپرداز کیهان کریمان