تشکیل گروه زنان خوداشتغال "مانلی"

پست شده در 3 سال پیش و آخرین بروزرسانی 3 سال پیش
تشکیل گروه زنان خوداشتغال "مانلی"

این گروه توسط زنان فعال ساکن در نقاط حاشیه شهر تشکیل شده است. پس از شناسایی زنان علاقه مند به کار خانگی و  برگزاری کارگاه های کارآفرینی و خود اشتغالی این گروه تشکیل گردید. با برگزاری جلسات مشاوره فردی، نحوه مدیریت گروه و بازاریابی به مسئول گروه آموزش داده شد. اعضای این گروه با طراحی لگو و انتخاب اسم به گروهشان رسمیت دادند.

دیدگاه ها
درج دیدگاه