دانش ما

پیشگیری جامعه مداراز جرم: طرح حقوق و اصول شهروندی

پست شده در 2 سال پیش و آخرین بروزرسانی 2 سال پیش
پیشگیری جامعه مداراز جرم: طرح حقوق و اصول شهروندی

مزاحمت خیابانی ، حمل سلاح ، نزاع و درگیری و ... از انواع اعمال خشونت آمیز در جامعه هستند که طرح پیشگیری از جرم " حقوق و اصول شهروندی" در راستا پیشگیری و کاهش این جرایم است. ادامه مطلب...

اصول و حقوق شهروندی

پست شده در 2 سال پیش و آخرین بروزرسانی 8 ماه پیش
اصول و حقوق شهروندی

اصول و حقوق شهروندی ادامه مطلب...

تامین مالی خرد

پست شده در 2 سال پیش و آخرین بروزرسانی 2 سال پیش
تامین مالی خرد

طی دهه‌های اخیر، تأمین مالی خرد به کاهش فقر، افزایش درآمد و بهبود استانداردهای زندگی میلیون‌ها انسان کمک کرده است. ادامه مطلب...

2 1