ایستگاه مشاوره سیار

پست شده در 2 سال پیش و آخرین بروزرسانی 2 سال پیش
ایستگاه مشاوره سیار

نیاز انسان به راهنمایی و مشورت با دیگران در تصمیم گیری، انتخاب و به کارگیری راه حل های مناسب در زندگی برکسی پوشیده نیست. اما این موضوع در میان اقشار کم درامد و غیر توانمند از اهمییت ویژه ای برخوردار است؛ چه اینکه از یک سو پایین بودن سطح سواد، تخصص و مهارت درکنار باورها و تفکرات غلط، آن ها را در معرض تصمیم گیری ها و انتخابات غیر عاقلانه و مخرب قرارمی هد و از سوی دیگر، این افراد غالبا از امکان بهره برداری از تجربه و علم افراد تحصیلکرده و یا ماهر محروم هستند.

شناسایی مسائل و مشکلات و ارائه مشاوره های حقوقی و مددکاری حاکی از وجود مشکلات و مسائلی در میان ساکنین محلات کم برخوردار است که اندک راهنمایی و مشاوره ای میتوانست از بروز آن ها در بدو امر جلوگیری نماید؛ اما عواملی مانند ناآگاهی و باور نداشتن به فواید مشورت، تصورات خرافی و اشتباه در خصوص رفتن نزد مشاور، سنگین بودن هزینه های مشاوره،  دوربودن از مراکز ارائه دهنده مشاوره، موجب بروز ، گسترش و تداوم این مسائل شده است.

ایستگاه مشاوره سیار، یکی از طرح های دفتر تسهیلگری و توسعه محلی است که با هدف قرار دادن این مسائل ، سعی در کاهش آسیب ها و مسائل حقوقی و مددکاری در محلات کم برخوردار شهری دارد. برقراری ایستگاه سیار در دورترین و محروم ترین مناطق محلی، علاوه بر تامین موارد ذکر شده، گام مهمی درایجاد احساس شهروندی  و تحقق الحاق اجتماعی در میان مردم ساکن در آن مناطق به شمار می رود.

دیدگاه ها
درج دیدگاه