بانکداری پیوندی

پست شده در 2 سال پیش و آخرین بروزرسانی 2 سال پیش
بانکداری پیوندی

بررسی شرایط منطقه جهت ایجاد صندوق های تامین مالی خرد (Micro Finance) از طریق بانکداری پیوندی

 

بانکداری پیوندی: پیوند مالی بین سازمان های مالی رسمی (بانک) و نهادهای مالی محلی برای بهبود گسترش دستیابی گروه های هدف به خدمات مالی خرد

 

انجام بانکداری پیوندی: از طریق تشکیل نهادهای واسطه به نام گروه های خودیار

گروه های خودیار باید توانایی دریافت وام های عمده را داشته باشد (از طریق جمع آوری پس اندازهای محلی و سایر منابع) و وام ها را خرده فروشی کند.

 

ضمانت وام های خرد بین اعضا از طریق ضمانت زنجیره ای بین خود اعضا می باشد.

 

جایگاه گروه­های خودیار

گروه های خودیار كوچك و محلي، با اعضاء همگن ، همدل، همدرد و به طور خلاصه با وفاق و بدون نفاق، با چشم انداز مشترك، پذيرش اصل پس انداز به عنوان عصاره خودياري، تصميم گيري و مسئوليت مشترك، سازمان يافته و منظم (داراي اساسنامه، هيئت مديره شامل سرپرست، خزانه دار و منشي، مجمع عمومي، تفاهم نامه براي جمع آوري پس انداز ، محل مشخص براي تشكيل جلسات، صورت جلسات ، حساب بانكي مشترك) هستند ولی اصل اساسی این گروه ها جمع آوری پس انداز است.

 

دیدگاه ها
درج دیدگاه